Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ενδιαφέρεστε να ανοίξετε ψητοπωλείο; Σας παραθέτουμε όλα τα βήματα!

Image result for procedure iconΈναρξη επιχείρησης Υγειονομικού ενδιαφέροντος
Το thelosouvlakia.gr σας παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό, με τις διαδικασίες βήμα-βήμα, για την έναρξη ενός σουβλατζίδικου.
Βασική προϋπόθεση είναι να συνεργάζεστε ή διαφορετικά να βρείτε κάποιο λογιστή, για να βεβαιωθείτε για τις όποιες διαδικασίες, γιατί οι νόμοι και οι προϋποθέσεις αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς.

1.       Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να ανοίξετε είναι σουβλατζίδικο, πρέπει η αρχική επίσκεψη να είναι στην πολεοδομική αρχή της περιοχής του καταστήματος. Από την πολεοδομία θα πάρετε την βεβαίωση χρήσης γης καθώς και τα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Απαιτείται να γνωρίζετε την συγκεκριμένη θέση του ακινήτου, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο του καταστήματος ή την ονομασία των τεσσάρων οδών που το περικλείουν, και το νούμερο της οικοδομικής άδειας, το οποίο παρέχεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για να κατατεθούν οι δύο αιτήσεις που χρειάζονται. Σε μερικές περιπτώσεις την επίσκεψη αυτή πραγματοποιεί ο μηχανικός που επιβλέπει το χώρο.
Η Πολεοδομία είναι απαραίτητα το πρώτο βήμα εφόσον μας ενημερώνει εάν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιου τύπου καταστήματος στην περιοχή και από εκεί παρέχονται τα οικοδομικά σχέδια που θα χρειαστούν για τα επόμενα βήματα. Βέβαια, για την περίπτωση της Αθήνας, εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές : Πλάκα , Ψυρρή, Εμπορικό Τρίγωνο Θησείο, Εξάρχεια, Αρδηττός, Μεταξουργείο, και Κέντρο, η βεβαίωση χρήσης γης λαμβάνεται από το ΥΠΕΚΑ.

2.       Δημοτική Αρχή για την αίτηση προέγκρισης αδείας. Σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών υπάρχει περίπτωση να πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Δικαιολογητικά προέγκρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

α) Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά στη δημοτική αρχή της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα που θέλει να ανοίξει.
Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86
Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης) και περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό.
- Χρήση γης ( πρωτότυπη ) από την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας ή από το ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα

β) Πρωτότυπη βεβαίωση χρήσης γης την οποία έχει λάβει ήδη από την επίσκεψή του στην Πολεοδομία. (βήμα 1ο)

γ) Κανονισμός πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το κατάστημα που σκοπεύει να ανοίξει ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε πολυκατοικία θα πρέπει να προσκομίσει κατά την αίτηση προέγκρισης και τον κανονισμό της πολυκατοικία ή την υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Εν ελλείψει ή άρνησης του διαχειριστή να παραχωρήσει τέτοια άδεια μπορεί να προσκομίσει αντίστοιχη του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα.
Εκεί πρέπει να δηλώνεται πως ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας που να βεβαιώνει πως δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

δ) Σχεδιάγραμμα για την ακριβή θέση του καταστήματος
Για την προσκόμιση του εν λόγω σχεδιαγράμματος, διευκρινίζεται πως για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης απαιτείται πρωτότυπη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και σε αυτήν την περίπτωση η απόκτησή της μπορεί να αποδειχθεί εξίσου χρονοβόρα.
Μετά την κατάθεση της αίτησης με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο δήμος υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση της άδειας εντός 15 ημερών. Εάν παρέλθει η προθεσμία και η προέγκριση δεν έχει χορηγηθεί, θεωρείται πως χορηγείται σιωπηλά. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Αρχή.

Μετά ξεκινάνε οι διαδικακίες έναρξης της εταιρίας σας
Διαδικασία Ίδρυσης  μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:
1. Nα υπάρχει ή να βρεθεί η έδρα της επιχείρησης ( ο χώρος εγκατάστασης της). Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), είτε με παραχωρητήριο (με υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης της υπό σύστασης εταιρίας), είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (με αντίγραφο τίτλων κυριότητας) αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο. (Από την στγμή πουτ έχετε κάνει τα βήματα 1-2 δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο)
2. Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.   Για την επίσκεψη στον Ο.Α.Ε.Ε. πρέπει να έχετε μαζί σας:
- επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
- ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης)
- το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο
- βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είστε ή ήσασταν ασφαλισμένος
- Εκκαθαριστικό τελευταίας 5ετίας.
- 110,10 ευρώ

3. Να πάρετε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας αφότου έχετε ελέγξει την επωνυμία καθώς και να εγγραφείτε σε αυτό. (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/92). Με την ταυτότητά σας απλά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που επιθυμεί να ανοίξει το κατάστημά του ούτως ώστε να γίνει η προεγγραφή του και ο έλεγχος της επωνυμίας.
4. Να πάρετε «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
5. Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο. Και έκδοση  Πιστοποιητικού Εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το Επιμελητήριο (σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α’ άρθρου 4 του Ν.2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησής σας).
Για την εγγραφή στο επιμελητηριο χρειάζεστε
α) αίτηση που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).     
γ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).
δ).ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία). Καλού κακού ν έχετε μαζί σας και το Μισθωτήριο ή το δικαιολογητικό ύπαρξης της επαγγελματικής έδρας σας.
6. Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
Έχοντας διευκολυνθεί τα τελευταία χρόνια οι διαδικασίες έναρξης προσωπικής εταιρίας το μόνο που έχετε να κάνετε ειναι να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μια Στάσης ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Πριν πάτε στο εκάστοτε ΓΕ.Μ.Η. θα πρέπει να:
1.       Να συντάξετε το καταστατικό της εταιρείας.  Το καταστατικό πρέπει, από τον νόμο να έχει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, δηλαδή πρέπει να περιέχει: α) το όνομα και την κατοικία των εταίρων β) την εταιρική επωνυμία γ) το όνομα των διαχειριστών και των εκπροσώπων δ) το είδος και την αξία των εισφορών  ε) τη διάρκεια της εταιρείας στ) τον εταιρικό σκοπό  ζ) ποια μέλη είναι ομόρρυθμα ή εττερόρυθμα (αν υπάρχουν).   Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους. Πρέπει επίσης να αναφέρεται ποιος είναι ο αντιπρόσωπος σας.
2.       Nα υπάρχει ή να βρεθεί η έδρα της επιχείρησης ( ο χώρος εγκατάστασης της). Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), είτε με παραχωρητήριο (με υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης της υπό σύστασης εταιρίας), είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (με αντίγραφο τίτλων κυριότητας) αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο
3.       Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.

Τι έντυπα πρέπει να προσκομιστούν στο ΓΕ.Μ.Η.
1. Για τους ιδρυτές που είναι φυσικά πρόσωπα 
α) Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο.
β)  Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
γ)  Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.

2. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:
α) Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
β) Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
γ) Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
δ) Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

3. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής 
α) Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
β)Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
δ) Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

4. Λοιπά Δικαιολογητικά:
α) Το καταστατικό της εταιρείας σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον πρόκειται για προσωπική εταιρεία που συστήνεται σε Υπηρεσία Μιας Στάσης. Η προσκόμιση καταστατικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή απαιτείται μόνο όταν η σύσταση γίνεται χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου, που μπορεί να ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.
β) Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
γ) Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας.
 δ) Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μισθωτήριο, ή επίσημο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος
Πυροσβεστική
Για την τελική φάση της αδειοδότησης του καταστήματός σας θα χρειαστεί να προσκομιστεί στον δήμο και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ώστε να βεβαιώνεται η τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες διατάξεις. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος της περιοχής που είναι το κατάστημα. Για την χορήγηση άδειας από την υπηρεσία πυρασφάλειας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
- οικοδομική άδεια
- μισθωτήριο συμβόλαιο
- μελέτη και κάτοψη του χώρου η οποία συντάσσεται από τον μηχανικό του χώρου
- υπεύθυνη δήλωση καταστημάτων διάθεσης πυροσβεστήρων και λοιπών μέτρων πυροπροστασίας που να βεβαιώνει πως έχουν αγοραστεί τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης.
Τέλος στην υπηρεσία πυρασφάλειας καταθέτονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986. Η μια αφορά στον ιδιοκτήτη–εκμεταλλευτή της επιχείρησης, όπου δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. Η δεύτερη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό του χώρου και δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. Στην υπηρεσία πυροπροστασίας απαιτείται και η αγορά παράβολου αξίας 10 ευρώ.

Δημοτική Αρχή για την απόκτηση μόνιμης άδειας
Δικαιολογητικά έγκρισης άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από την δημοτική κοινότητα και αφού έχετε επισκεφτεί τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση της μόνιμης άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό αρκεί να έχουν τα εξής δικαιολογητικά.

Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό.
Στο εν λόγω έγγραφο πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις κυρίας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριακό Κανονισμό , του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτουμένη χρήση. Πρέπει επίσης να περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχειά αυτού όπως άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου , εξαίρεση από την κατεδάφιση κ.ά. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου: άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου με τις εκάστοτε περί αυθαίρετων διατάξεις ,απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση , βεβαίωση παλαιότητας κ.ο.κ καθώς και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που να αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων. Στα σχέδια πρέπει να αποτυπώνονται όλοι οι χώροι Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ( π.χ αποχωρητήρια Α.Μ.Ε.Α)

Υπεύθυνη Δήλωση για μη ύπαρξη καταδίκης
Στην περίπτωση των σουβλατζίδικων επειδή υπάγονται στα καταστήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 180/1979, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση έχει πλέον αντικαταστήσει την προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που ίσχυε παλαιότερα και αποτελεί μια από τις απλουστεύσεις που μειώνει το χρόνο συγκέντρωσης των απαιτούμενων εγγράφων. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνονται τα παρακάτω:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ με το ίδιο περιεχόμενο.


Παράβολο
Για τα σουβλατζίδικα το παράβολο κοστίζει 185 ευρώ για πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων αλλά 75 ευρώ στην περίπτωση που οι κάτοικοι είναι λιγότεροι των 5.000.

Διάγραμμα Ροής Δραστηριότητας της επιχείρησης εις τριπλούν
Εφόσον τα οβελιστήρια αποτελούν επιχείρηση τροφίμων, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει επίσης αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,εις τριπλούν. Το εν λόγο διάγραμμα συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

Δημοτική Ενημερότητα
Από τον δήμο πρέπει να ληφθεί δημοτική ενημερότητα εφόσον προϋπόθεση για την αδειοδότηση, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη δημοτική αρχή. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκκρεμοδικίας καθώς και εκείνες του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας
Η βεβαίωση ασκήσεως επιτηδεύματος που αποκτήσαμε από την Δ.Ο.Υ. πρέπει να κατατεθεί στη δημοτική αρχή γα την έγκριση της άδειας.

Αίτηση για αδειοδότηση μουσικής
Στην περίπτωση που ο καταστηματάρχης θέλει στο κατάστημά του να ακούγεται μουσική οι αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί είναι αρχικά η ΑΕΠΙ και στη συνέχεια ο δήμος.

α) Για την ΑΕΠΙ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ορισμένο για την περιοχή υπάλληλο της υπηρεσίας για να επισκεφτεί τον χώρο που θα ανοίξει το κατάστημα. Μετά την επίσκεψη με βάση τα τετραγωνικά του καταστήματος και την μουσική που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο καταστηματάρχης ορίζεται το μηνιαίο ποσό που πρέπει να καταβάλλει στην υπηρεσία. Μια ενδεικτική τιμή για 65-70 τμ καταστήματος είναι αυτή των 29 ευρώ ενώ για μεγαλύτερο εμβαδόν καταστήματος μπορεί να αγγίξει και τα 33. Αυτό που απαραιτήτως πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος είναι πως το κόμιστρο που πρέπει να καταβάλει δεν πληρώνεται μηνιαίως. Προκαταβάλει το συνολικό ποσό από την μέρα που θα ανοίξει το μαγαζί έως και το τέλος του τρέχοντος έτους στην ΑΕΠΙ.

β) Αφού η ΑΕΠΙ του χορηγήσει την άδεια αναπαραγωγής μουσικής στο κατάστημά του πρέπει με αυτή να αιτηθεί για την απόκτηση άδειας αναπαραγωγής μουσικής από τον δήμο. Σε αυτή την περίπτωση απλώς συμπληρώνει μία αίτηση και καταβάλει παράβολο 75 ευρώ για ένα έτος, 150 ευρώ από ένα έως τρία έτη και 300 ευρώ για τρία έτη και άνω.

Για την περίπτωση των σουβλατζίδικων ο καταστηματάρχης υποχρεούνται επίσης να τηρεί στο κατάστημα αρχεία όπως πιστοποιητικά υγείας , εκπαίδευσης , εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύει σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Πρέπει να σημειωθεί όμως πως τα προαναφερθέντα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος.

Άξια αναφοράς είναι και η διευκρίνιση για την αδειοδότηση των τραπεζοκαθισμάτων. Στην περίπτωση έναρξης καταστημάτων ΥΑ(υγειονομικού ενδιαφέροντος) που θα περιλαμβάνει τραπεζοκαθίσματα, πρέπει κατά την αίτηση αδειοδότησης να δηλωθούν στις κατόψεις τόσο ο αριθμός τους όσο και η τοποθέτηση τους εντός και εκτός του καταστήματος.

Διευκρινίζεται δε πως με το εκτός καταστήματος νοείται η όποια ιδιόκτητη αυλή ανήκει στο κατάστημα. Με αυτό τον τρόπο η άδεια θα αναφέρει τον νόμιμο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που έχει δικαίωμα να διαθέτει το κατάστημα. Για την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να προσθέσει τραπεζοκαθίσματα, πέραν των οριζόμενων στην άδεια, επί κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή σε πεζοδρόμιο ή σε πλατεία, κάνει ειδική αίτηση στην δημοτική αρχή. Εφόσον ο δήμος παραχωρήσει την άδεια ο ιδιοκτήτης καταβάλει το αντίστοιχο κόμιστρο, το εύρος του οποίου διαφέρει όχι μονάχα από δήμο σε δήμο, αλλά και από περιοχή σε περιοχή.

Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες δηλαδή στην υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος και στην πυροσβεστική υπηρεσία στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τον ενδιαφερόμενο . Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε 20 ήμερες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επιστραφεί ο φάκελος στο δήμο. Αφού ο φάκελος επιστραφεί στο δήμο η άδεια λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Αν παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί την επιχείρησή του.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εάν κάποιος συγκεντρώσει και καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά μπορεί να περιοριστεί σε 50 ημέρες, έχοντας υπολογίσει μια ημέρα σχεδόν για κάθε δημόσια υπηρεσία. Βέβαια από την στιγμή της προέγκρισης ο επιχειρηματίας έχει περιθώριο 5 μηνών για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Το κόστος του όλου εγχειρήματος από πλευρά αδειοδότησης και μόνο ξεκινά από 371,10 ευρώ χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού της οποίας το εύρος ποικίλλει και χωρίς να συμπεριλάβουμε το κόστος αδειοδότησης για μουσική και επιπρόσθετα τραπεζακια.

πηγέςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου